วาดผลงานแฟนๆ ให้เป็นลายเส้นตัวเอง(มีอัพเดท)และการเรียนในมหาวิทยาลัย ในคณะออกแบบช่วยเราในการวาดภาพประกอบอย่างไร?

จัดกิจกรรมใน tiktok ให้แฟนๆส่งผลงานเข้ามาค่ะ แล้วเอามาว…