Your Cart

ขอแจ้งเรื่องราคาภาพอัพเดท เดือน ม.ค/66

ขอแจ้งเรื่องราคาภาพนิดนึงนะคะ

อัพเดท เดือน ม.ค/66

ภาพจะมีการปรับราคาขึ้นตามสมควร


เนื่องจากเราแบ่งภาพเป็นหลาย Tier

ตอนนี้มีอยู่ 2 Tier ชัดเจนคือ งานคอลเลคชั่น 'Devaverse' และงานปกติ และงานทั้งสอง แบ่งเป็น edition จริงและภาพพิมพ์เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในการที่จะมีกำลังซื้อ


-ราคาภาพที่อยู่ใน collection 'Devaverse' หรือรูปเทพ 1/1 ทั้งหมดที่เราวาดจะจัดอยู่ในงานอัลตร้าแรร์บางภาพจะไม่ได้มีการสแกนเก็บหรือไม่ได้มีเวอร์ชั่นดิจิตอลเก็บ


และงานมาสเตอร์ของคอลเลคชันนี้ราคาปกติจะภาพละ 10,000 บาทขึ้นไป(ไม่ใส่กรอบ) ไม่มีที่ราคาต่ำกว่านี้นะคะ ขนาดต่ำสุดจะอยู่ที่ a4 รูปใน collection นี้จะไม่มีการทำ nft จะเป็นงาน physical และจะไม่มีการขาย nft ให้กับผู้อื่นยกเว้นเจ้าของจะต้องการเวอร์ชั่น nft ด้วยจะส่งให้โดยไม่คิดมูลค่าในบรรดาภาพ collection นี้จะมีบางภาพจัดทำเป็นภาพพิมพ์ด้วย


-ภาพ finished ทั่วไปที่เป็นภาพแฟนอาร์ตและภาพที่เป็นคาแรคเตอร์ของคุณหรือคาแรคเตอร์ของคนอื่นที่จ้างเราวาดหรือเราวาดขึ้นมาขายจะมีชิ้นเดียวเช่นกัน 1/1 ราคา 2,500-10,000 ขึ้นอยู่กับรายละเอียด


-ภาพพิมพ์ edition ที่อยู่ใน collection 'Devaverse' ทั้งหมดจะราคาภาพ 1,500 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับกระดาษที่ใช้พิมพ์และจำนวน edition รวมถึงใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบด้วย


-ภาพพิมพ์ edition ปกติทั่วไปงานแฟนอาร์ตและงานคาแรคเตอร์อื่นๆราคาภาพละ 500 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับกระดาษที่ใช้พิมพ์จำนวน edition และกรอบเช่นกัน


-งาน edition หรืองานภาพพิมพ์จะแบ่งเป็น time limit edition คือเป็นการสั่งในระยะเวลาที่กำหนดและ open edition คือเป็นการเปิด edition ให้คนทั่วไปซื้อได้อย่างอิสระรวมไปถึงภาพประมูลด้วย


-ชิกิชิ มีทั้งแบบวาดสำเร็จและแบบที่จ้างวาดราคาเริ่มต้น 2,500 บาทขึ้นไปขนาดของภาพจะปกติ 20*20 cm กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสขลิบขอบทอง


-สินค้าอื่นๆตามแต่ดุลยพินิจในขณะนั้น