Your Cart

ภารกิจทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปในวันนี้

ตั้งแต่เริ่มเขียนบลอคปี 2004 ถึงวันนี้ คิดว่าพูดสิ่งที่อยากพูดไปค่อนข้างเยอะแล้วบทความไปน่าจะ 2,000-3,000 บทความได้


ภารกิจทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปในวันนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้นรวมเกือบ 20 ปี


ก็คงเหลือบทความทั้งหมดไว้ออนไลน์เนื่องจากฝากไว้ที่ wordpress ทั้งหมดแล้วและเว็บฟรีทั้งหลายคงหาอ่านได้


ต่อไปนี้คงจะเขียนเน้นสื่อสาร'แนวคิด'มากกว่าในผลงานภาพถ้าใครอ่านตั้งแต่แรกมันเป็นบทความฟรี วีดีโอฟรี ให้ทุกคนอ่านก็จะขุดทองจากในนั้นได้


เพราะเราไม่ได้กั๊กความรู้เราให้หมดจริงๆต้องไป'อ่านเอง'ต้องไป'ทำความเข้าใจ'และ'ตกผลึก'เอาเอง


วันนี้บทเรียนสอนให้รู้แล้วว่าเราควรให้ความรู้กับ 'ผู้ที่สมควรและพร้อมได้รับความรู้' เท่านั้นนะคะต่อไปนี้ใครอยากขอวิชาก็ต้องมี'กระบวนการ'ไม่ได้สอนกันง่ายๆค่ะ และไม่สอนฟรีในบทความแล้วเพราะจะให้วิชาเฉพาะลูกศิษย์ และกัลยาณมิตรที่รักเท่านั้นนะคะ


แน่นอนกระบวนท่าสุดยอดที่เอาไว้ 'ฆ่าอาจารย์' เราไม่สอนแน่นอน สิ่งนี้ จะตายไป พร้อมตัวเรา เนื่องจากบทเรียนสอนเราว่าถ้าหาก 'ให้วิชา' คนที่ 'ยังไม่พร้อมรับของ'


มันจะกลายเป็น 'ดาบ' มาแทงเราในที่สุด


ต่อไปใครอยากได้ 'ดาบ' คลานเข่ามาที่บ้าน มาขอวิชาค่ะ ไม่ปล่อยดาบให้คน ยังไม่พร้อมรับวิชา มาแทงตัวเราแล้วนะคะ