Your Cart

มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำค่ะ

มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำค่ะ

เราเคยพูดไปแล้วก่อนหน้านี้

นั่นก็คือเรื่องที่ว่าผลงานของเราจะทำให้เป็น public domainถ้าหากเราตายไปแล้วสามารถทำซ้ำดัดแปลงสามารถ copy ผลงานของเราและอนุญาตให้ AI นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาได้ด้วยเช่นกัน


และเมื่อก่อนเราเคยรู้สึกว่าการ copy ผลงานเป็นเรื่องที่ใหญ่แต่เมื่อโตมาจนอายุจะ 41ปีแล้วเราคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปเราอนุญาตให้ใครก็ได้ copy ผลงานเรา copy ลายเส้นเรา แล้วนำไปต่อยอด


ถามว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้อยากให้งานเราตายไปพร้อมกับตัวเราเราอยากให้งานเราคงอยู่ตลอดไปและมีประโยชน์ต่อผู้คนในทางใดทางหนึ่งและวิธีนี้จะทำให้เกิดความ dynamic ของตัวงานและการต่อยอดมากกว่า


แล้วถ้าถามว่า copy แล้วจะดูรู้ไหมเราไม่ได้แคร์ข้อนั้นแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่เล็กมากสำหรับเราแล้วในวัย 41


สำหรับเราการตัดสินใจเช่นนี้มีค่าเทียบเท่าการบริจาคร่างกายเพราะมันคือการอุทิศผลงานทั้งหมดทั้งชีวิตให้กับสาธารณชนที่สร้างมาทั้งหมดคือไม่ได้ตกเป็นมรดกของใครแต่ตกเป็นมรดกของศาสนาชนเมื่อเราตายทุกคนจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลงานของเราได้เต็มที่แค่ตอนที่เรายังอยู่เราขอที่จะมีสิทธิ์ขาดในการสร้างรายได้จากผลงานของตัวเองในทุกช่องทางก่อนแต่ถึงวันหนึ่งเราจะยกผลงานบางส่วนให้กับสาธารณชนก่อนเราจะตายและเมื่อเราตายทรัพย์สินทางปัญญาของเราจะตกเป็นของสาธารณะหรือ public domain


เราคิดว่า public domain มันคือ open source ในทางสร้างสรรค์หรือพูดง่ายๆก็คือมันทำให้เกิดการต่อยอดเกิดการพัฒนาสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนดิสนีย์บางส่วนก็มาจาก public domain


Mui

Meisanmui.com