Your Cart

E-book ฟรีแลนซ์ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน

On Sale
THB0.00
Free Download
Added to cart
ฟรี!!!

สำหรับคนที่อยากทำงานฟรีแลนซ์เป็นอาชีพ


สิ่งที่สำคัญของนักวาดและอาชีพฟรีแลนซ์อื่นๆคือ....

คุณต้องเรียนรู้เรื่องอื่นๆนอกเหนือไปจากการฝึกวาดรูป เพราะถ้าคุณไม่ทำ โลกนี้จะบังคับให้คุณต้องเรียนรู้เองค่ะ

หลายๆคนเมื่อทำฟรีแลนซ์แล้วประสบปัญหาต่อไปนี้

ไมมีลูกค้า

รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย

ทำได้ไม่นานก็ต้องกลับไปทำงานประจำใหม่

ไม่รู้วิธีจัดการงานเมื่อเป็นฟรีแลนซ์
You will get a PDF (212B) file