ประกาศ

ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ http://www.brainlearns.net ได้ละเมิดลิขสิทธิ์บทเรียนวิดีโอออนไลน์หลายบท เกี่ยวกับการวาดภาพซึ่งสอนโดย Meisan หรืออีกนัยหนึ่ง น.ส.ศศิ ธนาดีโรจน์กุล  โดยนำไปจำหน่ายออนไลน์กำหนดให้ชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังได้นำภาพส่วนตัวของน.ส.ศศิ ธนาดีโรจน์กุล ไปโพสต์โดยพลการ เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายด้วยนั้น

การกระทำของเว็บไซต์ http://www.brainlearns.net ผิดกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาของประเทศไทย อีกทั้งยังละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

กรณีที่เกิดขึ้น น.ส.ศศิ ธนาดีโรจน์กุล เจ้าของลิขสิทธิ์ได้นำความเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนั้นจึงขอให้เว็บไซต์ http://www.brainlearns.net ยุติการกระทำอันผิดกฎหมายนั้นโดยทันที มิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นในขั้นต่อไป

น.ส.ศศิ ธนาดีโรจน์กุล
เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ประกาศ
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
 

ATTENTION

The website http://www.brainlearns.net has been violating both civil and criminal law of Thailand by selling many copyright drawing course videos of Miss Sasi Tanadeerojkul aka Meisan and also arbitrarily posted Miss Sasi Tanadeerojkul’s personal photo to promote their sellings.

Such the illegal action also violates the international copyright law.

Under law enforcement procedure, the violation was reported to Thailand’s police on May 31, 2022.

The website http://www.brainlearns.net must stop such the illegal actions immediately otherwise the more vigorous law enforcement procedure will be executed.

Miss Sasi Tanadeerojkul
June 1, 2022