Daria princess of spiritual world

ข้าคือดาเรีย

Story by Kotchaporn EstraFlower

Painting by Kiwikiwi Blablabest

Animated by Finnfirrior

Design by Sasi Meisanmui Tanadeerojkul

ข้าคือดาเรีย เจ้าหญิงแห่งโลกวิญญาณ โลกที่ทำให้สิ่งมีชีวิตในทุกจักรวาลได้เริ่มต้นและจบลงตามวัฏจักร

“I am Daria who is the princes of the spiritual world. This can cause all existing creatures in the universe to be begun and ended according to the natural cycle.”

เรียกได้ว่าโลกแห่งวิญญาณคือผู้ควบคุมสมดุลแห่งจักรวาลก็คงไม่ผิด

“It is truly said that the spiritual world has been controlling the balance of the universe.”แต่ทว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักโลกหลังความตายแห่งนี้ เพราะไม่ใครมาที่นี่แล้วได้กลับไปโดยไม่หลงลืม

“However, there have been a small number of people knowing the life after death. It is because when they return home, they will forget what they have met before.” Said Daria.

“เจ้าหญิงดาเรีย เสาแห่งศูนย์กลางกำลังสั่นคลอน…” ได้ยินข้าราชบริพารเพียงเท่านั้น ดาเรีย เด็กสาวก็รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ ร่างบางเดินออกประตูไปทันทีโดยมีเหล่าข้ารับใช้รีบเดินตามไปติด ๆ

“Princes Daria! the center of this world is being unstable and shaken.” When she heard her courtier saying like that, she suddenly got up the chair. While walking to the door with being escorted by her servants, she unintentionally showed her own slender body shapes.

แม้ใบหน้าจะแทบไม่แสดงอารมณ์ แต่ความเร็วในการเดินก็บ่งบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากแค่ไหน Even if her facial expressions was hardly ever shown, her fast walking and hurrying up reflexed how much she was concerned about the violent situation coming.

หากนางมีปีกเหมือนกับนกนางก็แทบอยากจะเปิดหน้าต่างแล้วบินออกไปด้วยซ้ำIf she had had her own wings, she would have wanted to fly away from the window certainly.”

เกิดความผิดปกติขึ้นเมื่อไร ?” นางถามและได้คำตอบจากข้าราชบริพารคนเดิมมาว่าเมื่อสักครู่นี้เอง เมื่อเริ่มเกิดอาการผิดปกติเขาก็รีบวิ่งมารายงานทันที

“When did it go wrong?” She asked.

“It was just a moment ago.” Her courtier replied.

หลายวันมานี้ดาเรียรู้สึกแปลกราวกับว่าวัฏจักรของวิญญาณกำลังแปรปรวน ดวงตาสีแดงของดาเรียมองเห็นหลายสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น หนึ่งในนั้นคือท้องฟ้าที่เริ่มบิดเบี้ยว

These past few days, Daria felt quite strange as if the cycle of spirits had gradually been fluctuated. Besides, only her red eyes saw what others could not see. One of those things was the sky that started being twisted.

ที่นี่คือโลกแห่งวิญญาณ ผู้คนส่วนใหญ่ในจักรวาลเรียกว่า ‘โลกหลังความตาย’ แต่จริง ๆ แล้วที่นี่ก็เป็นเหมือนกับโลกอื่น ๆ เพียงแค่เป็นโลกที่มีหน้าที่ควบคุมเหล่าวิญญาณทั้งจักรวาลเท่านั้น

This was the spirit world that was regarded as an external environment for spirits, and it was called world after death or life after death by the most of existing creature and population of the universe. In fact, the aspect of this place was the same as other worlds, but what was its differentiation was to have controlling function of the spirits management entire universe.

จึงไม่แปลกหากจะพบเห็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์หรือสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วตามโลกต่าง ๆ อาศัยอยู่ เพียงแต่พวกมันเป็นแค่วิญญาณไม่มีกายหยาบหากไม่ได้นับว่าเป็น ‘วิญญาณ’ แต่อย่างใด

Without doubt, there would be tremendous things looked like primitive creatures or extinct animal that were actually spirits living around there. Definitely, they did not have their own physical bodies at all.

สำหรับที่นี่นิยามและรูปแบบที่เกี่ยวกับ ‘การมีชีวิตและความตาย’ นั้นแตกต่างจากจักรวาลอื่นโดยสิ้นเชิง

For the definition as well as format involving existence and death seemed different from what other universes were.

ที่นี่นั้นวิญญาณนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการควบแน่นของมวลสาร แต่มีความคิดและจิตใจ การมาที่นี่สามารถนับได้ว่าเป็นการเกิดใหม่ก็ไม่ผิด เพียงแต่ช่วงชีวิตจะเริ่มขึ้นจากอายุที่ตายลงในโลกก่อนและเป็นแบบนั้นไปตลอด

This place, they defined spirit that it was the condensation of its mass, and it was able to show of its own thinking, including emotions and character.

ยกเว้นบางกรณีที่ยังคงเติบโตได้ แต่ก็จะหยุดลงเมื่อร่างกายเจริญวัยเต็มที่แล้ว

Except, some different kinds of them could keep on growing by themselves. Nonetheless, their growing would be stopped when they reached of age at maturity.

และเมื่อใดที่โลกใดโลกหนึ่งมีความต้องการเพิ่มจำนวนประชากร เหล่าวิญญาณพวกนี้ก็สามารถไปเกิดที่นั่นได้เช่นกัน ซึ่งจะมีวิธีที่สามารถลบความทรงจำเกี่ยวชาติที่แล้วและโลกวิญญาณออกไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นหลังการเกิดใหม่

Supposing one of many worlds needed to increase its own population, these spirits would have rebirth there. Also, their memories of the past life would have to be eliminated entirely so that they could be starting their own new life without any trouble.

มันจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมีผู้คนจดจำโลกแห่งนี้ได้น้อยนัก

That was the reason why a few people could recognize what the magnificent world of spirits was.

ฉะนั้นความตายที่แท้จริงในโลกแห่งวิญญาณคือการสูญสลายของมวลสารเท่านั้น อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย

Therefore, definition of the real death in the world of spirits was when their mass was dissolved only.

ดาเรียเดินจากวังมาจนถึงป่าด้านหลัง เด็กสาวได้รับหน้าที่ดูแลเสาแห่งศูนย์กลางมากว่าหมื่นปีแล้ว เสาสูงเสียดฟ้าที่ดูเหมือนใบดาบตั้งตระหง่านและมีประกายรุ้งเรื่อเรืองภายใน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวควบคุมวิญญาณให้เข้าออกโลกใบนี้ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไปจนเสียสมดุลของจักรวาล

Daria who had taken responsibility to manage and operate about working pillar of the center for more ten thousand years walked from her palace to the area behind the forest.

แต่ขณะนี้ตรงโคนเสากลับมีแสงสว่างจ้าออกมา มันดูราวกับเป็นประตู เมื่อนางพิจารณาแล้วก็พยักหน้าให้กับเหล่าอัศวิน ทุกคนชักดาบออกมาเตรียมพร้อมเอาไว้เผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

Suddenly, there was light shining that looked like an illuminating door from the base of the post. After she had considered what happened, she ordered her knights to draw their swords in order to be ready to encounter the emergency situation.

แต่ทว่าสิ่งที่ก้าวเดินออกมามีเพียงบุคคลคนเดียว เขาคือชายหนุ่มผมสีน้ำตาลแต่งกายดูแปลกตา แต่ก็มองออกในปราดเดียวว่าเป็นผู้สูงศักดิ์

However, there was only one person walking out of there. He was the young man having brown hair as well as wearing different clothes weirdly. When people glanced at him rapidly, they knew that that man was probably like nobleman.

“ที่นี่คือโลกวิญญาณสินะ” ชายหนุ่มว่า “ข้าชื่ออิควิน็อกซ์มาจากอีกโลกหนึ่ง พวกเจ้าพอเข้าใจภาษาของข้าไหม ?”

“This place is the world of spirits, right?”

“My name is Equinox coming from another one.”

“Do you all understand my language? Equinox mentioned and asked to them.

อิควิน็อกโค้งคำนับอย่างสง่างามก่อนเข้ามาพูดคุยกับดาเรียด้วยความสุภาพและการวางตัวที่เหมาะสม

Afterward, he had taken a bow with proper posture gracefully, and started gentle conversation with her.

เริ่มแรกไม่ใครไว้ใจเขาเลยดาเรียเองก็เช่นกัน แต่หลังจากได้สนทนาก็ทำให้ทุกคนดูผ่อนคลายลง

At the first moment, nobody trusted or believed him at all. After having had conversation for a little while, all of them felt relaxed gradually.

ชายหนุ่มเล่าว่าโลกที่เขาอยู่ห่างไกลเกือบจะสุดขอบจักรวาล ทั้งยังกำลังเกิดวิกฤตมากมายอีกด้วยMoreover, the young man told them that his world was located far away from here, to be nearby the edge of the universe. In addition, that place was also facing many escalating crises.

อิควิน็อกขอเวลาในการอยู่ที่นี่เพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เพื่อค้นคว้าทุกอย่าง ซึ่งหลังจากดารเจรจาอยู่หลายชั่วโมง กษัตริย์ก็ทรงอนุญาตโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องให้อยู่ในการดูแลของดาเรีย

Equinox required to stay for a month in order to search what he needed. After Daria spent time negotiating with her king several hours, the monarch allowed them to help his affair, and ordered him to respect limitation or condition that his procedure had to be in the charge of Daria entirely.

เด็กสาวพบว่าชายหนุ่มนั้นเก่งกว่าที่เธอคิดไว้อย่างมาก อิควิน็อกซ์คืออัจฉริยะที่หาตัวจับได้ยากแต่ความคิดของเขานั้นก็อันตรายและบ้าคลั่งมากก็เช่นกัน

The young girl began to realize the young man who was performing his excellent ability was the genius one, but sometimes his notions seemed dangerous or demented.

“หากเป็นไปตามทฤษฎีนี้จริง ๆ การเป็นวิญญาณจะสามารถหยุดวัฏสงสาร หยุดซึ่งความหิว เจ็บป่วยและการตายซึ่งแก้ปัญหาให้กับมนุษยชาติได้”

“If this is according to the hypothesis truly, being spirit will be able to halt cycle of birth starvation, sickness and death as well as able to cope with problems of mankind too.”

“ถ้าผมทำให้ผู้คนกลายเป็นวิญญาณโดยที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่โดยไม่ผ่านความตาย แล้วอาศัยอยู่ในโลกใบนี้จะสามารถทำได้หรือเปล่า”

“If I can make people become genuine spirits without passing away or death, will they be able to live in this world?”

“บางทีผมอาจจะสร้างโลกวิญญาณใบที่สองก็ได้ ถ้าหากว่าอิงตามทฤษฏีนี้”

“Regarding to this theory, perhaps I might create the second of the spirit world.” Equinox said.

แม้ดาเรียจะหวาดกลัวกับความคิดของเขา แต่ส่วนหนึ่งเธอก็ตื่นเต้นและอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต่อไปหากมอบความรู้ในโลกวิญญาณแห่งนี้ให้กับชายหนุ่ม

Though Daria was afraid of his weird ideas, she seemed a bit excited, and would love to know what it was going to happen after these were done.

อิควิน็อกก็จากไปเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ตกลงไว้สิ้นสุดลง ดาเรียทำการปิดประตูบานนั้นอย่างถาวรด้วยตัวของเธอเอง

When the searching was finished completely, and he was gone, Daria closed that door permanently by herself.

แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปสองปี ประตูกลับเปิดออกเองอีกครั้งพร้อมชายหนุ่มที่เปลี่ยนแปลงไปมาก จนดาเรียยังอดตกใจไม่ได้

Nonetheless, after two years had passed, the door was open again by the young man who looked like a brand new person.

เขาดูเหนื่อยล้าและร่างกายก็ซูบผอมราวกับคนใช้ร่างกายและจิตใจมาอย่างหนักหน่วง

He felt extremely being fatigued, and his body look gaunt as if it had been used too hard.

แต่แทนที่จะพูดคุยอะไร อิควิน็อกกลับทำชักดาบข้างเอวออกมาแล้วปักเข้ากับพื้น มันเป็นดาบสีดำสนิท แต่ทว่ามีไอบางอย่างพวยพุ่งออกมาจนน่ากลัว

Then he had kept quiet for a little while, before drawing his sword from his waist and thrusting the sword into the ground. Immediately, the color of the sword became pitch-black, and it started smoking out awfully dreadfully.

“นี่คือความหวังและคำตอบของมนุษยชาติในโลกของผม” เขาว่าก่อนจะเดินกลับหายไปในประตู มันปิดสนิทดั่งเดิมไม่เหลือร่องรอย“This is indeed mankind’s hope and answer from my own world.” He had mentioned like that before walking back into the door and it was suddenly tightly closed.

ดาบเล่มนั้นเต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างที่เข้มข้นรุนแรง จนแม้แต่องค์กษัตริย์ที่ทรงพลังที่สุดยังไม่กล้าจับต้องมัน

In fact, the sword was extremely being contained super full energy that even the powerful king was afraid of touching it at all.

แม้แต่ตัวของดาเรียเองก็ไม่อาจเข้าใกล้ได้ ทั้งยังรู้สึกถึงลางร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้น

Daria who had also her own great energy was not able to approach or reach it because of feeling scared by evil omen that might be happening.

เด็กสาวมองขึ้นไปด้านบนและเห็นท้องฟ้าเริ่มปรากฎรอยแตกร้าว เธอรู้สึกบางทีภาระหน้าที่กว่าหนึ่งหมื่นปีคงใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้า

The girl looked up and saw the sky that began getting fractured gradually, and she had a presentiment that her duty that took more than thousand years was going to be ended soon.

‘คน ๆ น้้นกำลังคิดจะทำอะไรกับวัฏจักรแห่งวิญญาณกันแน่นะ’

“What was this guy thinking to do about the cycle of the spirit world?”

ดาเรียคิดด้วยความดีใจและเสียใจปะปนกันDaria was considering what to be being happening with mixed feelings between gladness and sadness.